SOLUŢIILE DIGITALE PENTRU FABRICI

INDUSTRIA 4.0 - A PATRA REVOLUTIE INDUSTRIALIZARE -

VIZUALIZARE CONȚINUT - Software pentru procesele de producţie ale viitorului

Industrie 4.0 este cap de afiș în ceea ce privește  tendința actuală pregnantă de a configura, cât mai clar și mai precis, cu ajutorul internetului și a software, procesele si tehnologiile de fabricație. Tehnica flexibilă de automatizare, iniţiativa Industrie 4.0 sau Internet of Things, acestea şi multe alte noţiuni, sunt reprezentative pentru o schimbare fundamentală în procesul de producţie. O condiţie esenţială a acestei schimbări este interconectarea inteligentă a sistemelor de producţie şi unităţilor de fabricaţie autonome, cu autocomandă şi autoconfigurare, în funcţie de situaţie.

 

Industrie 4.0 reprezintă astfel o paradigmă nouă pentru structurarea, proiectarea şi execuţia proceselor de producţie prin utilizarea metodelor IT şi de comunicaţie moderne. Rezultă  astfel idei şi concepte complet noi, pentru care soluţiile IT reprezintă precursori decisivi,  în special din două perspective:

 

În primul rând, un soft de simulare adecvat bazat pe 3D face posibilă vizualizarea şi validarea necesară a proceselor şi sarcinilor de producţie. Acest lucru este important, deoarece instalaţiile de producţie sunt rareori construite de la zero, adesea fiind reproiectate în paralel cu producţia în curs. Acest lucru nu este ceva nou în sine, soluţii corespunzătoare pentru fabrica digitală fiind utilizate de mult timp. Ce este nou? Pentru a realiza ideile şi conceptele  Industrie 4.0, fabricile şi modelele de instalaţii virtuale trebuie să fie azi o imagine exactă a sistemelor de producţie reale. Și asta nu doar geometric şi cinematic, ci şi în ceea ce priveşte comportamentul logic şi comanda unităţilor de fabricaţie, un aşa-numit geamăn digital sau o așa numită fabrică din umbră. Numai astfel se poate face pasul de la procesele rigide, prestabilite, la unităţile de producţie agile, cu organizare proprie.

 

În al doilea rând, fabrica digitală face posibilă transpunerea în practică a proceselor de fabricaţie, a conceptelor de instalaţii şi a tehnologiilor noi, care, fără soluţii bazate pe simulări, nu ar putea fi puse in practică, sau, după caz, ar putea fi puse în practică, dar numai prin implicarea unor cheltuieli considerabile. Cu cât aplicaţiile bazate pe roboţi sunt utilizate nu numai pentru sarcini de manevrare simple, ci şi pentru etape de producţie mai complexe, cu atât crește necesitatea unor instrumente pentru programare şi simulare. Soluţiile IT vin în întâmpinarea acestor aplicaţii complexe, punând la dispoziţia operatorului mediul de programare şi simulare necesar pentru realizarea unor aplicaţii, care printr-un Teach-In manual nu ar mai putea fi reprezentate eficient sau la o calitate necesară procesului.

SOFTWARE PENTRU PROCESELE DE PRODUCŢIE ALE VIITORULUI

 

Procesele de producţie ale viitorului se bazează pe sisteme, structuri şi procedee noi. Software-ul fabricii digitale aduce o contribuţie esenţială la această transformare prin:

  • Interconectarea îmbunătațită a instalaţiilor şi sistemelor IT (IoT)
  • Transparenţa îmbunătațită a datelor şi informaţiilor (Production Monitoring, Predictive Maintenance)
  • Decizii descentralizate, de sine stătătoare cu sisteme cyber-fizice
  • Condiţii de lucru sigure și, în același timp, îmbunătăţite tehnic, cum ar fi de exemplu utilizarea roboţilor co-operativi

Cu cât aplicaţiile bazate pe roboţi sunt utilizate nu doar pentru sarcini de manevrare simple, ci şi pentru etape de producţie mai complexe, cu atât se mărește necesarul de instrumente pentru programare şi simulare. Soluţiile IT devin deschizătoare de drumuri ale acestor aplicaţii complexe. Acestea pun la dispoziţia operatorului mediul de programare şi simulare necesar pentru a face posibile aplicaţii care printr-un Teach-In manual nu ar mai putea fi reprezentate eficient sau la calitatea necesară procesului.

Pentru a însoți și a face posibilă această revoluție permanentă este nevoie de o nouă generație de software pentru fabrica digitală.