Strategia letonă de securitate cibernetică 2023-2026 elaborată de Ministerul Apărării definește principalele direcții de acțiune ale politicii naționale de securitate cibernetică, descrie situația de securitate cibernetică a Letoniei și, de asemenea, identifică provocările viitoare.

Scopul politicii naționale de securitate cibernetică elaborată de Ministerul Apărării în perioada până în 2026 este de a consolida securitatea spațiului cibernetic al Letoniei prin dezvoltarea capacităților de apărare cibernetică, creșterea rezistenței împotriva atacurilor cibernetice și promovarea conștientizării publicului cu privire la amenințările din spațiul cibernetic.

Au fost definite cinci direcții principale de acțiune:

  • Îmbunătățirea managementului securității cibernetice
  • Promovarea securității cibernetice și consolidarea rezilienței
  • Conștientizarea publicului, educație și cercetare
  • Cooperare internațională și justiție în spațiul cibernetic
  • Prevenirea și combaterea criminalității informatice

Sarcini și priorități pentru dezvoltarea competențelor digitale

  • Identificați nevoile pentru creșterea calificărilor a specialiștilor existenți și dezvoltați un cadru pentru formarea și recrutarea de noi specialiști.
  • Încurajează implicarea profesioniștilor în domeniul proceselor de schimb de cunoștințe/formare.
  • Crearea de programe de formare/actualizare manageri de securitate IS/TIC.
  • Identificați și implementați măsuri specifice (campanii de informare etc.) care vizează grupuri individuale ale societății: copii și tineri, seniori, personal al administrațiilor publice, inclusiv consolidarea cunoștințelor și conștientizarea igienei cibernetice.
  • Consolidarea dezvoltarea cercetării securității cibernetice în Letonia, folosind oportunitățile de finanțare furnizate de Europa digitală și construind mecanismele naționale de sprijin pentru cercetarea în domeniul securității cibernetice necesare.

Strategia de securitate cibernetică a fost elaborată în legătură cu legislația actuală a Uniunii Europene în domeniu, precum și ținând cont de direcțiile naționale de dezvoltare incluse în documentele de planificare a politicii digitale, cu scopul de a asigura o dezvoltare coerentă a securității digitale și cibernetice a Letoniei. .

Strategia cybersecurity din Letonia Read More »