Strategia României privind economia circulară, sprijinită de Comisia Europeană

Comisia Europeană a sprijinit România în elaborarea unei strategii privind economia circulară, care a fost adoptată oficial de guvernul României la 21 septembrie 2022.


Direcţia Generală Sprijin pentru Reforme Structurale a Comisiei Europene a acordat sprijin în ceea ce privește elaborarea strategiei pentru o economie circulară prin intermediul Instrumentului de sprijin tehnic al UE. Prin urmare, României i s-a acordat asistenţă tehnică pe parcursul tuturor etapelor de elaborare a documentului.


Strategia adoptată oferă o imagine de ansamblu a potenţialului de circularitate pe care îl au 14 sec­toare economice din România, stabilind o direcţie generală clară care vizează accelerarea tranziţiei de la un model economic liniar la unul circular. 


Prin urmare, România își reafirmă sprijinul faţă de obiec­tivele Pactului verde european.


Pe lângă contribuţia la tranziţia de la un model economic liniar la unul circular, această strategie reprezintă, de asemenea, o oportunitate ca România să își reducă dependenţa ridicată de importurile de materii prime. Într-adevăr, strategia privind eco­nomia circulară va sprijini identificarea de soluţii pentru colectarea și reutilizarea tuturor tipurilor de deșeuri, pentru a reduce această dependenţă. 


Prin urmare, în strategia naţională sunt prevăzute cinci priorităţi pentru elaborarea de politici care vizează promovarea circularităţii în România. Acestea se axează pe:

  • reducerea consumului de materii prime vir­gine prin activităţi durabile de extracţie, reciclare și recuperare;
  • reducerea consumului de bunuri de consum prin prelungirea duratei de viaţă a produselor;
  • reducerea impactului activităţilor de producţie asupra mediului;
  • reducerea impactului pe care îl au asupra mediului activităţile de gestionare și eliminare ale deșeurilor și apelor reziduale și
  • îmbunătăţirea coerenţei politicilor și guvernanţei, comunicării și colaborării între autorităţile locale, regionale și naţionale.

Următorul pas

Pentru România, următorul pas este elabo­rarea unui plan de acţiune care va conţine măsuri concrete de maximizare a potenţialului de circu­laritate în șapte sectoare economice: agricultură și silvicultură, industria auto, construcţii, bunuri de consum, echipamente electrice și electronice, precum și în două sectoare orizontale, și anume apa și deșeurile. Sprijinul acordat prin intermediul IST pentru strategia privind economia circulară va continua, inclusiv prin sprijinirea elaborării planului de acţiune.

 

Conform statisticilor publicate în Cadrul de monitorizare a economiei circulare, România se numără printre ţările Uniunii Europene (UE) cu performanţe scăzute în ceea ce privește producti­vitatea resurselor, generarea de deșeuri ca procent din produsul intern brut (PIB), tratarea deșeurilor și utilizarea materialelor reciclate în economie. Pe de altă parte, România are unul dintre cele mai scăzute niveluri de generare de deșeuri per consum intern de materiale din ţările UE, ceea ce oferă perspective favorabile de îmbunătăţire a performanţei în ceea ce privește practicile economiei circulare.

 

Strategia privind economia circulară preve­de că România are un potenţial semnificativ de îmbunătăţire în toate etapele pe care le presupune economia circulară, de la o utilizare mai eficientă a resurselor și utilizarea materialelor secundare în producţie, până la prevenirea generării de deșeuri și la o mai bună gestionare a acestora.

Articol adaptat dupa https://www.ttonline.ro/ (23.11.2022)