Noțiuni și concepte privind digitalizarea

DC_logoMod

Centre de date

Centrele de date, cunoscute și sub denumirea de data centers, sunt facilități fizice utilizate pentru a găzdui sisteme informatice și componentele asociate, cum ar fi serverele, sistemele de stocare și infrastructura de rețea. Aceste centre sunt esențiale pentru funcționarea rețelelor de comunicații, stocarea datelor, și suportul pentru aplicațiile și serviciile bazate pe cloud.

Caracteristici Principale ale Centrelor de Date:
 1. Infrastructura Fizică:
  • Servere: Mașini puternice care procesează și gestionează date și aplicații.
  • Stocarea Datelor: Dispozitive și sisteme de stocare pentru salvarea datelor.
  • Componente de Rețea: Switch-uri, rutere și alte echipamente pentru gestionarea traficului de date.
 2. Alimentare și Răcire:
  • Sisteme redundante de alimentare, inclusiv UPS-uri (Uninterruptible Power Supplies) și generatoare de rezervă.
  • Sisteme de răcire avansate pentru a menține temperatura și umiditatea optimă, prevenind supraîncălzirea echipamentelor.
 3. Securitate și Monitorizare:
  • Control strict al accesului, cu securitate fizică și supraveghere video.
  • Monitorizarea continuă a performanței și sănătății sistemelor.
 4. Conectivitate:
  • Legături multiple și redundante la internet și alte rețele de comunicații.
 5. Suport și Menținere:
  • Echipe de ingineri și tehnicieni disponibili pentru întreținerea și repararea echipamentelor.
Tipuri de Centre de Date:
 1. Centre de Date Tradiționale: Facilități deținute și operate de o singură organizație pentru uzul propriu.
 2. Colocare: Spațiu într-un centru de date care poate fi închiriat de către diverse companii pentru a găzdui echipamentul lor.
 3. Centre de Date Cloud: Infrastructura care susține serviciile cloud, oferind resurse scalabile și flexibile utilizatorilor.
 4. Centre de Date Hiper-scale: Centre de date de dimensiuni foarte mari, utilizate de furnizori de cloud și companii de internet pentru a gestiona volume masive de date și trafic.
Provocări și Tendințe:
 • Eficiența Energetică: Reducerea consumului de energie și a emisiilor de carbon este o prioritate majoră pentru reducerea costurilor operaționale și impactului asupra mediului.
 • Securitatea Datelor: Protejarea datelor împotriva atacurilor cibernetice și a scurgerilor de date.
 • Fiabilitate și Uptime: Asigurarea disponibilității continue a serviciilor, măsurată adesea în termeni de “uptime” garantat.
 • Inovații Tehnologice: Adoptarea tehnologiilor emergente, cum ar fi computația fără server (serverless computing) și automatizarea, pentru a îmbunătăți eficiența și flexibilitatea.

Centrele de date joacă un rol crucial în economia digitală, suportând o gamă largă de servicii, de la emailuri și media socială, până la aplicații de afaceri și infrastructuri critice. Pe măsură ce cererea de date și servicii digitale continuă să crească, și rolul și complexitatea centrelor de date vor evolua corespunzător.

Centru-de-date
external-data-centers
centru-de-date-gts-1-big
gts_telecom_centru_date

Alte informatii utile:

Centru de date (Data Center în limba engleză), este o locaţie fizică dedicată stocării, procesării şi transmiterii informaţiilor în format digital.

Parametrul esenţial pentru un centru de date este timpul neîntrerupt de funcţionare (up time) raportat la durata unui an calendaristic. Ideal, pentru un centru de date, up time-ul ar trebui să fie de 100 %.

La momentul actual, nici un furnizor de astfel de servicii nu poate asigura acest parametru la valoarea de 100 %, astfel încât, în contractele de furnizare a unor astfel de servicii este stipulat un up time de 99,99 %.

Deoarece costurile de dotare cu echipamente, cu întreţinerea şi mentenanţa cerute de un centru de date sunt foarte mari, puţine firme sau organizaţii îşi permit să opereze o astfel de locaţie. În general, serviciile de stocare, procesare şi transmitere a informaţiilor digitale sunt închiriate de la furnizori specializaţi. Doar marile companii IT de talia Google, Yahoo, Microsoft, FaceBook, cele din domeniul financiar-bancar sau organizaţiile guvernamentale îşi permit să aibă propriile centre de date. Aici poti afla unde se afla centrele de date Google.

Cerinţele esenţiale pentru operarea unui centru de date sunt următoarele:

 • locaţia fizică a centrului de date trebuie să nu fie expusă riscului de inundaţii, cutremure, alunecări de teren, incendii;
 • locaţia fizică a centrului de date trebuie să fie securizată prin mijloace de protecţie la efracţie şi de detecţie şi stingere automată a incendiilor; în locaţia fizică a centrului de date trebuie să existe un sistem performant de climatizare; sistemul de alimentare cu energie electrică trebuie să fie prevăzut cu surse neîntreruptibile (UPS) şi generatoare electrice care să preia întreaga sarcină (inclusiv alimentarea sistemului de climatizare) pe timp nelimitat. Funcţie de importanţa centrului de date se pot prevedea două sisteme redundante de alimentare cu energie electrică. pentru a asigura redundanţa, canalele de transmisie a informaţiilor, ce intră şi ies din centrul de date, trebuie să fie asigurate de mai mulţi furnizori de servicii, pe diferite medii şi protocoale de transmisie (cupru, fibră optică, radio, protocol IP, ATM, etc.); fiabilitatea echipamentelor din centrul de date – servere, routere, switch-uri, etc. trebuie să fie foarte bună. Fiabilitatea unui centru de date este dată de fiabilitatea celei mai slabe componente.

Funcţiile asigurate de un centru de date sunt :

 • stocarea şi procesarea informaţiilor,
 • asigurarea serviciilor de reţea – acces în reţea (servicii de tipul PPOE) , routare de pachete, servicii DNS şi DHCP,
 • servicii de mail,
 • servicii cloud , virtualizare, etc.

Cele mai mari costuri legate de operarea unui centru de date sunt cele cu energia electrică necesară funcţionării acestuia.

Cel puţin 50% din puterea instalată este consumată de sistemul de climatizare. Din acest motiv, marii giganţi din industria IT şi-au relocat în ultima perioadă centrele de date în zone cu climat rece – zonele subartice din Norvegia, Finlanda, Canada, etc. Recent compania Google a anunţat că, unul din centrele sale de date din Belgia a fost afectat de fluctuaţiile reţelei de alimentare cu energie electrică, fluctuaţii cauzate de 4 fulgere succesive produse în zona respectivă. Compania a precizat faptul că 0,000001 % din datele stocate au fost pierdute definitiv.

datacentertiers